martedì 28 aprile 2015

Olimpijske nade 2014/2015:PVK Jadran najuspješniji klub


POBJEDNICI  PO  KATEGORIJAMA ''OLIMPIJSKIH NADA''  U PRVENSTVU  2014 – 2015:

EKIPA VK “B U D V A “ - BUDVA 
POBJEDENIK U KATEGORIJI “ A “ J U N I O R I ( 1997 ) i mlađi


EKIPA PVK “JADRAN “ - HERCEG 
NOVI POBJEDENIK U KATEGORIJI “ B “ MLAĐI JUNIORI ( 1999) i mlađi


EKIPA VK “J U G CO “ - DUBROVNIK 
POBJEDENIK U KATEGORIJI “ D “ MLAĐI KADETI ( 2002 ) i mlađi

EKIPA VK “J U G CO “ - DUBROVNIK 
POBJEDENIK U KATEGORIJI “ C “ KADETI ( 2001 ) i mlađi


EKIPA PVK “JADRAN “ - HERCEG NOVI 
POBJEDENIK U KATEGORIJI “ E “ N A D E ( 2003 ) i mlađi

KONAČNE TABELE PO KATEGORIJAMA ON 2014 – 2015
KATEGORIJA “ A “ JUNIORI – 1997 god. ( sa mogućnošću nastupa 3 ( tri ) igrača 1996 godište )
1. VK BUDVA 7 bodova
2. VK JUG CO 6 bodova
3. PVK JADRAN 5 bodova
4. VK PRIMORAC 4 boda
5. VA CATTARO 3 boda
KATEGORIJA “ B “ MLAĐI JUNIORI - 1999 god.i mlađi
1. PVK JADRAN 7 bodova
2. VK BUDVA 6 bodova
3. VK PRIMORAC 5 bodova
4. VK JUG CO 4 boda
5. VK KPK 3 boda
6. VA CATTARO 2 boda
KATEGORIJA “ D “ MLAĐI KADETI - 2002 god. i mlađi
1. VK JUG CO 7 bodova
2. VK PRIMORAC 6 bodova
3. PVK JADRAN 5 bodova
4. VA CATTARO 4 boda
5. VK BUDVA 3 boda
6. VK KPK 2 boda
KATEGORIJA “ C “ KADETI - 2001 god.i mlađi
1. VK JUG CO 7 bodova
2. PVK JADRAN 6 bodova
3. VA CATTARO 5 bodova
4. VK BUDVA 4 boda
5. VK CAVTAT 3 boda
6. VK PRIMORAC 2 boda
7. PVK BIJELA 1 bod
KATEGORIJA “ E “ NADE - 2003 god. i mlađi
1. PVK JADRAN 7 bodova
2. VA CATTARO 6 bodova
3. VK JUG CO 5 bodova
4. VK BUDVA 4 boda
5. VK PRIMORAC 3 boda
6. PVK BIJELA 2 boda
TABELA NA OSNOVU PLASMANA PO KATEGORIJAMA ON 2014/2015

0 commenti:

Posta un commento

 

Followers