domenica 1 febbraio 2015

VPSCG i Opština Nikšić potpisali sporazum o saradnji

 


U cilju rekonstrukcije sportskog bazena u Nikšiću, kao jednog od objekata od prvorazrednog značaja za razvoj sporta u Opštini Nikšić, kao i za razvoj i unaprjeđenje vaterpolo i plivačkog sporta u Crnoj Gori, Vaterpolo i plivački savez Crne Gore i Opština Nikšić potpisali su sporazum o saradnji. Sporazum su isrped VPSCG i Opštine Nikšić potpisali direktor Petar Porbić i gradonačelnik Veselin Grbović.
Sprazum je potpisan radi pokretanja zajednickih aktivnosti na realizacije projekta adaptacije i rekonstrukcije sportskog bazena, koji se nalazu u okviru JP „Sportski centar – Nikšić“. Formiraće se tim koji će pristupupiti izradi tehničke dokumentacije, animiranju sponzora, prikupljanju sredstava. U tom smislu planirana je da se održi Donatorska konferencija u Nikšiću krajem marta, a dobijenim sredstvima pristuilo bi se faznoj rekonstruciji po obezbjeđenju planirane dinamike priliva sredstava.
Takođe, održan je sastanak između rukovodstva VPSCG i Glavnog grada Podgorica sa ciljem da se sačini plan zajedničkih aktivnosti.

0 commenti:

Posta un commento

 

Followers